باغچه مجازی

وبلاگ محمد حسین توکلی کارشناس مهندسی علوم خاک

باغچه مجازی

وبلاگ محمد حسین توکلی کارشناس مهندسی علوم خاک

باغچه مجازی

* محمد حسین توکلی هستم فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی گرایش مهندسی علوم خاک از دانشگاه شهید باهنر کرمان
* فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

* هدف: عضو وزارتخانه جهاد کشاورزی دولت صاحب الزمان(عج)

برای آشنایی با سوابق کاری بنده و اطلاعات تماس به منوی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید.

آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «هرس» ثبت شده است

شمشاد : نام علمی : Buxus sempervirens زمان هرس: بهار ،  پاییز

جوالدوزک : نام علمی : Catalpa speciosaزمان هرس: آخر تابستان  ،  زمستان

سدروس : نام علمی : Cedrusزمان هرس:تابستان

ارغوان : نام علمی : Cercisزمان هرس:زمستان

نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.


افرا : نام علمی : Acerزمان هرس:زمستان

عرعر : نام علمی : Aillanthusزمان هرس: زمستان ، تابستان

ابریشم : نام علمی : Albizziaزمان هرس: بهار

زرشک : نام علمی : Berberisزمان هرس:زمستان ، تابستان

دم موشی : نام علمی : Buddleia davidiiزمان هرس:اواخر زمستان

نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.


به ژاپنی : نام علمی : Chaenomelesزمان هرس:تابستان ، زمستان

شبه سرو : نام علمی : Chamaecyparis lawsonianaزمان هرس:تابستان

گل یخ : نام علمی : Chimonanthus praecoxزمان هرس:بهار  ،  تابستان

درخت پر : نام علمی : Cotinus coggyriaزمان هرس:تابستان

شیر خشت : نام علمی : Cotoneasterزمان هرس:بهار ، تابستان ، زمستان

سرو : نام علمی : Cupressusزمان هرس:بهار و تابستان

گل طاووسی : نام علمی : Cytisusزمان هرس:بهار

یاس زرد : نام علمی : Forsythia زمان هرس:بهار

زبان گنجشک : نام علمی : Franinusزمان هرس:زمستان

لیلکی : نام علمی : Gleditsiaزمان هرس:زمستان

ختمی درختی : نام علمی : Hibiscus syriacusزمان هرس:بهار ، تایستان و پاییز

یاسمن : نام علمی : Jasminum officinalزمان هرس:بهار  ، تابستان

نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.


سرو کوهی : نام علمی : Juniperusزمان هرس:بهار  ، تابستان

برگ نو : نام علمی : Ligustrumزمان هرس:زمستان  ، بهار ، تابستان

ماگنولیا : نام علمی : Magnoliaزمان هرس:تابستان

نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.


زیتون تلخ : نام علمی : Meliaزمان هرس:تابستان

توت : نام علمی : Morus sppزمان هرس:زمستان  ، تابستان

خرزهره : نام علمی : Nerium oleanderزمان هرس:تابستان

نرگس درختی : نام علمی : Philadelphusزمان هرس:بهار ، تابستان ، پاییز

نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.


نوئل : نام علمی : Piceaزمان هرس:بهار  ، تابستان

کاج : نام علمی : Pinus sppزمان هرس:بهار

چنار : نام علمی : Platamus sppزمان هرس:تابستان  ، زمستان

صنوبر : نام علمی : Populus sppزمان هرس:تابستان

پیراکانتا : نام علمی : Pyracantha sppزمان هرس:تابستان  ، آخر زمستان

بلوط : نام علمی : Quercus sppزمان هرس:تابستان ، زمستان

سماق : نام علمی : Rhusزمان هرس:زمستان

اقاقیا : نام علمی : Robiniaزمان هرس:تابستان ، زمستان

بید : نام علمی : Salix sppزمان هرس:زمستان ، تابستان

اسپیره : نام علمی : Spireaزمان هرس:بهار

سرو خمره ای : نام علمی : Thujaزمان هرس:بهار ، تابستان ، پاییز

نارون : نام علمی : Ulmus sppزمان هرس:اواخر تابستان  ، زمستان

بداغ : نام علمی : Viburnum sppزمان هرس:بهار ، اواسط تابستان

مروارید درختی : نام علمی : Symphoricarpusزمان هرس:اوائل بهار

گز : نام علمی : Tamarix sppزمان هرس:بهار  ، تابستان

سرخدار : نام علمی : Taxus sppزمان هرس:اواخر بهار ، تابستان

محمد حسین توکلی
۰۹ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۴۴ ۰ نظر